בטיחות – פארק כפר סבא

Sky Jump  לוקחת את נושא הבטיחות במלוא הרצינות, כי קפיצה בטרמפולינה היא ספורט אתגרי ומסוכן שיכול לגרום לפגיעות בגוף.
פעלולי קפיצה הינם דבר מסוכן היכול לגרום לפציעות קשות, נכות ואף מוות ולכן הם אסורים בכל המתחם.
קופצים המתנהגים בפזיזות ומסכנים את סביבתם יורחקו לאלתר מהטרמפולינות ללא החזר כספי.
הקפיצה אסורה לסובלים מבעיות אורתופדיות, יתר לחץ דם, בעיות לב, או כל מצב רפואי אחר שעלול להחמיר כתוצאה מהקפיצות…

הוראות בטיחות כלליות:

 • יש להישמע להוראות המפעילים.

 • יש לקרוא את הוראות הבטיחות לפני עלייה למתקנים.

 • אל תקפצו מעבר ליכולתכם / מיומנותכם

 • הסתכלו סביב והתחשבו בקופצים אחרים

 • אין לבצע תרגילים מיוחדים וסלטות ללא אישור

 • פעלולי קפיצה אסורים בהחלט בכל המתחם

 • אל תקפצו למשטח אחר אם יש בו אנשים

 • יש לקפוץ במרכז השטח השחור בלבד

 • אין לקפוץ על ספוגי המגן בשום אופן

 • אל תקפלו ברכיים בזמן הקפיצה

 • אסור לשבת על הטרמפולינות, שבו לנוח בחוץ

 • אין לטפס או להתלות על רשתות ההגנה

 • אסור לאכול ולשתות בשטח הקפיצה

 • אל תקפצו עם מסטיק או סוכריה בפה

 • הוציאו מפתחות, טלפון, תכשיטים, ארנק וכו'